FSI
 • Pyropro HPE Grafitfog

  Pyropro HPE grafitfog är en grafitbaserad högexpansiv fog som expanderar vid brand. Därigenom kan man skydda
  olika typer/grupper av kablar och rör genom vägg. Pyropro HPE grafitfog behåller sin integritet och sina
  isolerande egenskaper när den används med lättbetong och gipsskivor.
  Produkten levereras i patroner på 310 ml. Pyropro grafitfog är vattenbaserad och behåller sin form vid
  applikation.
  Pyropro HPE grafitfog sväller vid brand så att den fyller det hålrum som finns. Väggen behåller därmed sin
  integritet och isoleringsförmåga.

  4 6 7 8 1 2 3

 • Pyrocoustic Brandfogmassa

  Pyrocoustic Brandfogmassa är en enkomponents akrylbaserad emulsion. Produkten isolerar mot såväl brand som ljud.
  Tätningsmedlet expanderar vid värme eller brand och bildar kol, som i sin tur ger upphov till en rökbarriär.
  Under normala förhållanden har materialet ett ljuddämpningsindex motsvarande byggnadsmaterial.

  Pyrocoustic Brandfogmassa har följande fördelar:

  IBrandskydd upp till 5 timmar.
  Genomsnittlig ljuddämpning upp till 48 dB Skarvflexibilitet +/- 10 %
  Halogenfri. Motståndskraft mot svamp och skadedjur.
  Enkel att använda

  CE-1121

 • FS Brandsilikon:

  FS brandklassad silikon är ett enkomponents tätningsmedel. Det har utmärkt vidhäftning mot porösa och ickeporösa material
  som används inom byggnadsindustrin. Högkvalitativt brandklassat tätningsmedel för fogar upp till 100 mm.
  Det har utmärkt motstånd mot väderpåverkan, flexibelt och luktfritt. Når upp till 240 minuters brandmotstånd
  enligt BS476 part 20 & 22.

  FS brandklassad silikon kan användas som brandsäker försegling av brandgardiner,
  byggnadsfasader, expansionsfogar, dörrkarmar, cementväggar mm.

  FS brandklassad silikon har följande fördelar:

  Brandklassad upp till 4 timmar, för både vertikala och horisontella fogar
  Låg rökutveckling
  För fogar upp till 100 mm
  Halogenfri, motståndskraftig mot ozon och strålning.
  Krymper inte samman, enkel att applicera
  Kräver på de flesta underlag ingen primer

 • Akryl

  ENA label HPE

  ENA label Pyrolastic

   

  Tillbaka